Biuro Rachunkowe "AM" Aleksandra Malińska

Uproszczona ewidencja księgowa

  • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów;
  • prowadzenie Ewidencji Ryczałtu dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia;
  • sporządzanie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz konsultowanie wyniku podatkowego z Klientem.