Biuro Rachunkowe "AM" Aleksandra Malińska

Księgowość pełna

BRAM prowadzi wszystkie usługi księgowe dla firm i osób fizycznych, jeżeli nie znaleźli Państwo szukanej przez siebie usługi w poniższym spisie, prosimy o kontakt z nami:

  •  stworzenie i wdrożenie zakładowego planu kont;
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami polskiej ustawy o rachunkowości;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia oraz wycena i rozliczanie składników majątkowych;
  • sporządzanie rocznego bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale;
  • sporządzanie rocznego zestawienia podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych;
  • sporządzanie rocznych sprawozdań wymaganych przez GUS oraz NBP i inne instytucje finansowe;
  • konsultowanie wyniku finansowego i podatkowego z Klientem.