Biuro Rachunkowe "AM" Aleksandra Malińska

Kadry i płace

  • prowadzenie akt osobowych pracowników;
  • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów u możliwiających funkcjonowanie przedsiębiorstwa;
  • sporządzanie umów cywilno-prawnych tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.;
  • sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilno-prawnych;
  • wyliczenie wynagrodzeń pracowników w oparciu o dane  dostarczone przez
    przedsiębiorcę w postaci źródłowej dokumentacji i ewidencji;
  • prowadzenie pełnej dokumentacji ZUS (deklaracje rozliczające, zgłoszeniowe oraz wyrejestrowujące);
  • naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz sporządzanie deklaracji podatkowych tj.: PIT-4, PIT-4R, PIT-11, PIT-8AR;
  • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie.