Biuro Rachunkowe "AM" Aleksandra Malińska

Doradztwo gospodarcze

Biuro Rachunkowe „AM” Aleksandra Malińska

 

  • opracowuje wnioski kredytowe i biznesplany oraz dokumentację ekonomiczną związaną z finansowaniem przedsięwzięć gospodarczych i inwestycji z udziałem pozyskiwanych z zewnątrz funduszy wspierających;
  • opracowuje dokumentację rozliczeniową i monitorującą obowiązującą beneficjentów programów po zakończeniu przedsięwzięć gospodarczych i inwestycji dofinansowanych z funduszy zewnętrznych;
  • prowadzi usługi opracowania biznes planów oraz wniosków kredytowych do finansowania przedsięwzięcia;
  • opracowuje wnioski o wpis mający za cel utworzenie firm lub reorganizację firmy bez dotacji;
  • opracowuje wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy oraz innych instytucji związane z możliwością uzyskiwania wszelkiego rodzaju wsparcia tworzenie firm lub reorganizację firm;
  • opracowuje analizy finansowe firmy stanowiących materiał pomocniczy dla właścicieli firm, które nie są i nie będą podstawą jakichkolwiek rozliczeń podatkowych;
  • określa zyskowność firmy lub produktu;
  • wylicza kalkulacje mające za cel ustalenie marż handlowych.