Biuro Rachunkowe "AM" Aleksandra Malińska

Dotacje unijne

  • przeprowadzenie wstępnej analizy możliwości uczestnictwa zainteresowanych w programach unijnych oraz składania wniosków o dopłaty, dotacje lub refundacje poniesionych nakładów inwestycyjnych na realizację przedsięwzięć gospodarczych;
  • opracowanie wniosków i Ekonomicznych Planów Operacyjnych wraz z załącznikami o dopłaty, dotacje lub refundacje poniesionych nakładów inwestycyjnych na realizację przedsięwzięć gospodarczych;
  • opracowanie wniosków kredytowych i biznesplanów oraz dokumentacji ekonomicznej związanej z finansowaniem przedsięwzięć gospodarczych i inwestycji z udziałem funduszy unijnych;
  • opracowanie dokumentacji rozliczeniowej i monitorującej obowiązującej beneficjentów programów po zakończeniu przedsięwzięć gospodarczych i inwestycji dofinansowanych z funduszy unijnych.