Biuro Rachunkowe "AM" Aleksandra Malińska

Biuro Rachunkowe „AM” Aleksandra Malińska

 

 • przeprowadza wstępną analizę możliwości uczestnictwa w programach unijnych oraz składania wniosków o dopłaty, dotacje lub refundacje poniesionych nakładów;
 • wykonuje kompleksową ocenę gospodarstwa rolnego i sporządzenie niezbędnej dokumentacji i raportów w zakresie spełnienia wymogów wzajemnej zgodności CC (CROSS-COMPLIANCE – Normy i Wymogi Wzajemnej Zgodności);
 • opracowuje wnioski o płatności obszarowe oraz płatności ONW (Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o
  niekorzystnych warunkach gospodarowania);
 • opracowuje wymagane do wniosków załączniki (ortofotomapy, dokumentacji EFA – Utrzymanie obszarów proekologicznych EFA ang. ecological focus area, dywersyfikacji, itp.);
 • opracowuje wnioski o dopłaty zalesieniowe i premie pielęgnacyjne w oparciu o udostępnioną dokumentację beneficjenta i aktualny plan zalesieniowy (biuro nie sporządza planów zalesieniowych);
 • opracowuje wnioski o dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego i sadzeniakowego;
 • prowadzi rejestry zabiegów ochrony roślin;
 • prowadzi na zlecenie dokumentację IRZ (Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt) oraz obrotu stada zwierząt;
 • opracowuje plany działalności rolnośrodowiskowej oraz wymaganych niezbędnych zmian do planów;
 • opracowuje wnioski o płatności rolnośrodowiskowe;
 • opracowuje plany nawozowe i ochrony roślin;
 • prowadzi rejestry działań rolnośrodowiskowych;
 • opracowuje wnioski o uzyskanie certyfikacji gospodarstw ekologicznych;
 • prowadzi rejestry działalności produkcyjnej prowadzonej w gospodarstwach ekologicznych.